Ministries


Worship
Lydia Liang

Caring
George Chiu

Mission
Judy Liang

Christian Education
Hanyu Zhu

Outreach
Xiaoyan (Cheyenne) Luo

Internal Affairs
Jack Zhang

Church & Organization Liaison
Lan (Linda) Huang

Children/AWANA
Pastor Bob Shreve