Ministries


Worship
Lydia Liang
Caring
George Chiu

Mission
Karen Shreve

Christian Education
Hanyu Zhu
Outreach
Xiaoyan (Cheyenne) Luo

Internal Affairs
Jack Zhang

Church & Organization Liaison
Lan (Linda) Huang
Children/AWANA
Pastor Bob Shreve